Trojfázové motory chránené proti výbuchu

S motormi EDR.. do výbušného prostredia prinášame bezpečnosť a výkon do vášho zariadenia: či už podľa štandardov ATEX, IECEx alebo HazLoc-NA ®. Motory konštrukčného radu EDR.. ponúkajú 13 konštrukčných veľkostí na použitie v prostredí s výbušnými zmesami vzduchu a plynu alebo vzduchu a prachu

Žiadne kompromisy v nebezpečných zónach: výkonné motory do výbušného prostredia

Motory konštrukčného radu EDR.. do výbušného prostredia
Motory konštrukčného radu EDR.. do výbušného prostredia
Motory konštrukčného radu EDR.. do výbušného prostredia

Stavte na našu pohonnú techniku a nerobte kompromisy ani v prostredí ohrozenom výbuchom. V otázkach bezpečnosti vašej aplikácie ani v rozmanitosti výkonov použitých pohonov.

Pretože naše trojfázové motory konštrukčného radu EDR.. do výbušného prostredia sú v súlade s najdôležitejšími medzinárodnými smernicami a normami.

Spĺňajú všetky definované požiadavky na prevádzkové prostriedky pre použitie vo výbušnom prostredí podľa smernice EÚ 94/9/EG (ATEX), resp. od 20. 4. 2016 podľa smernice EÚ 2014/34/EÚ (ATEX). V závislosti od atmosféry, teda prostredia s plynom alebo prachom, sú navyše k dispozícii s najrôznejšími typmi ochrany proti vznieteniu, resp. typmi krytia IP. Čo sa týka bezpečnostných požiadaviek, sú motory konštrukčného radu EDR.. priradené do skupiny zariadení II. Jednoducho povedané: Tieto motory do výbušného prostredia môžete použiť v kategóriach 2 a 3, v zónach výbušnosti pre plyny 1 a 2, resp. v zónach výbušnosti pre prach 21 a 22.

Pre zariadenia a bezpečnostné systémy na použitie vo výbušnom prostredí platí od 26. februára 2014 smernica 2014/34/EÚ. Nahrádza smernicu 94/9/ES.
Vyhlásenie o zhode podľa novej smernice sa smie vystavovať až od 20. apríla 2016.

Pre krajiny, ktoré uznávajú predpisy IECEx, dostať motory s certifikáciou IECEx s úrovňou ochrany zariadení „b“ a „c“ (Equipment Protection Level).

Motory HazLoc-NA®podľa systému tried a divízií sú organizáciou CSA certifikované na použitie v divízii 2 triede I (plyn) a triede II (prach).

Široké spektrum výkonu zaisťuje 14 konštrukčných veľkostí, od 63 do 315, ktoré pokrývajú výkonový rozsah od 0,12 kW do 175 kW (50 Hz), resp. 200 kW (60 Hz). Tým vám umožňuje množstvo kombinácií pohonu pre najrôznejšie zariadenia a stroje vo výbušnom prostredí.

Bez prevodovky len polovičné riešenie? Potom využite náš stavebnicový systém a skombinujte motor do výbušného prostredia s čelnou, plochou, závitovkovou, kužeľovou prevodovkou alebo prevodovkou SPIROPLAN®podľa vášho výberu. Aj pre aplikácie v oblasti „servo“ máme v programe vhodnú planétovú alebo kužeľovú prevodovku.

Nakonfigurujte si svoj individuálny produkt.

 • Podrobné informácie o vašom individuálnom produkte
 • CAD údaje a dokumentácia pre vašu konfiguráciu
Nyní konfigurovat výrobek

Výhody pre vás

 • Zostať flexibilný,

  č už ide o plynné alebo prašné prostredie – naše motory chránené proti výbuchu môžete spoľahlivo používať v oboch nebezpečných zónach.
 • Byť bezpečný

  vďaka certifikácii podľa smernice EU 2014/34/EÚ (ATEX) môžete motory použiť na celom svete.

Vlastnosti

V prostredí s výbušnými zmesami plynu a vzduchu a prachu a vzduchu pre vás ako prevádzkovateľa zariadenia platia špeciálne smernice. Nimi sa pri vývoji a zdokonaľovaní pohonnej techniky do výbušného prostredia samozrejme tiež riadime. Spoľahnite sa na naše dlhoročné skúsenosti a schopnosti!

Motory konštrukčného radu EDR.. do výbušného prostredia

 • Motory konštrukčného radu EDRE.. spĺňajú triedu účinnosti IE2 podľa IEC 60034-30-1, resp. High podľa NEMA MG-1
 • Homologizácie motora boli vykonané podľa súčasných platných európskych noriem pre ochranu pred výbuchom:
  • všeobecné požiadavky IEC/EN 60079-0, plyn IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-15 a prach IEC/EN 60079-31
  • splnenie platných medzinárodných úrovní ochrany zariadenia EPL
  • motory konštrukčného radu EDR.. spĺňajú najdôležitejšie štandardy a normy a spĺňajú motorovú normu IEC 60034
  • certifikáciu vykonalo PTB
 • Homologizácie pre severoamerický trh boli vykonané podľa NEC500 a CSA22.2
  • certifikácia CSA
  • podľa systému tried a divízií
 • Možné na prevádzku na frekvenčnom meniči, aj v prevádzke so zoslabením magnetického poľa, pre kategóriu 2 a 3, resp. EPL „b“ a „c“ alebo v Div2
 • v súlade so smernicou 94/9/ES (ATEX), resp. od 20. 4. 2016 so smernicou EÚ 2014/34/EÚ (ATEX)
  • možnosť použitia v kategórii 2G, 2GD a 3GD, 3D pre zóny 1 / 21 a 2 / 22
  • v kategórii 3 k dispozícii aj s brzdou, snímačom a externým ventilátorom
 • v súlade s IECEx
  • podľa IECEx pre zónu EPL Gb a Db, ako aj Gc a Dc
  • typy motora EDRS a EDRE podľa IECEx „Certified Equipment Scheme“ s ExTR, QAR a CoC auditované a certifikované PBT;
   viac informácií o systéme certifikátov na stránke Medzinárodnej elektrotechnickej komisie(IEC)
 • Podľa HazLOC-NA®
  • spĺňajú požiadavky na účinnosť podľa EISA 2007, resp. CSA C390-10 pre severoamerický trh
  • motory sú certifikované podľa systému Class Division System (NEC 500, CSA22.1), sú tak prispôsobené na požiadavky severoamerického trhu na ochranu pred výbuchom
  • k dispozícii ako typ CID2, pre divíziu 2 triedu I pre skupiny plynov A, B, C a D
  • k dispozícii ako typ CIID2, pre divíziu 2 triedu II pre skupiny prachov F a G
  • k dispozícii ako typ/CICIID2, pre divíziu 2 triedu I pre skupiny plynov A, B, C a D a triedu II pre skupiny prachov F a G
  • k dispozícii aj ako brzdový motor s funkciou pridržania
  • možnosť prevádzky s frekvenčným meničom, v triede I a triede II
   • Žiadne zníženie výkonu
   • možný rozsah nastavenia 1:6 až 1:10
   • otáčky do 3000 ot./min
  • voliteľné zariadenie pre montáž snímača

Technické údaje

Motory konštrukčného radu EDR.. do výbušného prostredia

v súlade so smernicou 94/9/ES (ATEX) a IECEx

Zavřít tabulku
Vyhotovenie
ATEX
IECEx Ochrana pred výbuchom Zóna Typ 4-pólový/veľkosť Trieda IE Rozsah výkonov
kW
/3D a /3GD /3Gc a /3GDc II3G, EPL Gc, T3, "nA"
2
DR63*
EDRS 71 – 80
EDRE 80 – 315

IE1
IE2
IE2
0,12 – 0,25
0,25 – 0,55
0,75 – 45
0,75 – 185/200
II3D, EPL Dc, IIIB, IIIC
T120 °C / T140° C, „tc“
22
/2G a /2GD /2Gb a /2GDb II2G, EPL Gb, T3, „e“ 1 eDR63

EDRS 71 – 80
EDRE 80 – 225


IE1
IE2
0,12 – 0,25

0,25 – 0,55
0,75 – 37
II2D, EPL Db, IIIC T120° C „tb“ 21
/2G a /2GD /2Gb a /2GDb II2G, EPL Gb, T4, „e“ 1 EDRS 71 – 80
EDRE 80
IE1
IE2
0,25 – 0,55
0,75
II2D, EPL Db, IIIC T120° C „tb“ 21
Na této stránce jsme pro Vás uložili tabulku

motory do výbušného prostredia EDR.. / podľa HazLoc-NA®

Zavřít tabulku
Divízia 2 Typ 4-pólový/veľkosť Trieda IE Rozsah výkonov
kW
Trieda I
Skupiny A, B, C a D
T3 pri prevádzke s FM
T3C pri prevádzke v sieti
T3B/C brzdový motor v sieti
EDRS 71 – 80
EDRE 80 – 225
IE1
High (IE2)
0,18 – 0,55
0,75 – 45
Trieda II
Skupiny F a G
Na této stránce jsme pro Vás uložili tabulku

Kombinácia s frekvenčnými meničmi

Prehľad výhod kombinácie oproti trojfázovému asynchrónnemu motoru s typom ochrany proti vznieteniu „d“ (EN 60079-1; pevný záver):

 • vysoká hospodárnosť
 • nízka hmotnosť
 • najkratšia dodacia doba, vysoká dostupnosť
 • certifikácia pre prevádzku na našich frekvenčných meničoch
 • vhodné pre pohony čerpadiel a ventilátorov
 • dodávka od jedného výrobcu, ktorý ponúka obidva komponenty
 • vyššie otáčky

V prostredí s výbušnými zmesami plyn-vzduch a prach-vzduch je nutné dôsledne dodržiavať smernice. Zárukou toho sú naše dlhoročné skúsenosti a odborné znalosti, ktoré neustále rozvíjame.

 • naše 4-pólové motory sú podľa ATEX, IECEx a HazLoc-NA®vhodné aj pre prevádzku s frekvenčným meničom
 • kategórie 2 a EPL „b“ a „c“ sú certifikované na základe skúšky typu
 • motory podľa HazLoc-NA®sú certifikované organizáciou CSA
 • v kategórii 3 a divízii 2 sú k dispozícii aj brzdové motory
 • vhodnosť pre prevádzku s meničom je potvrdená na výrobnom štítku
 • druhý typový štítok obsahuje všetky údaje potrebné pre prevádzku
Zavřít tabulku
Zóna Typ motora Typ ochrany proti vznieteniu MOVITRAC®B MOVIDRIVE®B prevodovým motorom MOVIMOT®
1
EDR../2G „e“ (EN 60079-7, zaistené vyhotovenie) x* x
2 EDR../3GD „na“ (EN60079-15, neiskriace) x* x*
21 EDR../2GD „tb“ (EN60079-31, ochrana proti vznieteniu prachu) x* x
22 EDR../3GD „tc“ (EN60079-31, ochrana proti vznieteniu prachu) x* x* x*
EDR../3D
Na této stránce jsme pro Vás uložili tabulku

Doplnkové vyhotovenia

Možné doplnkové vyhotovenia závisia od ochrany pred výbuchom

Zavřít tabulku
Možnosti výstupu
Možnosti výstupu / pätkové a prírubové vyhotovenie ako pri štandardnom motore
Mechanické nadstavby
Brzdy Všetky konštrukčné veľkosti (pre motory do konštrukčnej veľkosti 225) v kategórii 3 a HazLoc-NA®
Ručné odbrzdenie HF, HR
Spätná záklopka /RS
Decentrálna inštalácia MOVISWITCH®a MOVIMOT®v II3D
Teplotný snímač/meranie teploty
Tepelná ochrana motora /TF
Meranie teploty /PT, /KY
Snímač
Prídavný snímač EDR71-132 /ES7S, /ES7R, /ES7C, /AS7W, /AS7Y, /EV7., /AV7.
Prídavný snímač EDR160-280 /EG7S, /EG7R, /EG7C, /AG7W, /AG7Y, /EV7., /AV7.
Prídavný snímač EDR315 /EH7S, /AH7Y
Adaptér pre montáž /ES7A, /EG7A, /XV.A, /XH.A
Ventilácia
Externý ventilátor /VE
Ďalšie doplnky
2. koniec hriadeľa /2W
Na této stránce jsme pro Vás uložili tabulku

Oblasti použitia

v aplikáciách sa zmesami vzduch-plyn alebo vzduch-prach, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu, podľa smernice 94/9/ES (ATEX), resp. od 20. 4. 2016 podľa smernice EÚ 2014/34/EÚ (ATEX) a podľa HazLoc-NA®.

 • čistiarne odpadových vôd
 • spracovanie stavebných hmôt
 • aplikácie v dopravnej technike
 • spracovanie dreva
 • technologické aplikácie v chemickom a farmaceutickom priemysle

Príklady aplikácií:

 • presuvné zariadenia
 • extrudéry
 • pohony pojazdu a zdvihu v regálových zakladačoch
 • závitovkové dopravníky
 • pásové dopravníky
 • zdvíhacie zariadenia a stanice
 • reťazové dopravníky
 • nákladné výťahy
 • paletové dopravníky
 • portálové žeriavy
 • lisy
 • čerpadlá a vetráky
 • valčekové dopravníky
 • prestavovacie otočné stoly
 • nožnicové zdvíhacie stoly
 • ventilátory

Poslední návštěva