Lineárne motory, lineárny pohyb

Vo veľmi dynamických automatizačných zariadeniach zaisťujú naše lineárne servomotory SL2 alebo elektromagnetické valce CMS.. potrebný lineárny pohyb. Konštrukčný rad SL2 si pritom vystačí bez mechanických prenosových členov a dielcov podliehajúcich opotrebeniu. Vďaka rotorom s permanentnými magnetmi zaisťujú naše elektromagnetické valce päťkrát rýchlejší rozbeh než pri bežných pneumatických valcoch, a to vďaka patentovanému bezúdržbovému mazaniu v olejovom kúpeli. Presvedčte sa sami!

Čo sú lineárne motory?

Lineárny motor je riešenie pohonu, ktoré sa líši od rotačného motora: Na rozdiel od rotačného motora lineárny motor negeneruje otáčavý pohyb pre pohon objektu, ale pohybuje ním priamočiaro alebo po zakrivenej dráhe. Lineárny motor sa využíva vtedy, keď dynamika, ktorú dosahuje rotačný servomotor, nepostačuje a keď je miesto toho nutné realizovať priamy posuvný pohyb (lineárny pohyb). Ide o prípady, keď je potrebný priamy pohon (lineárne motory) alebo pri presných procesoch nastavovania (lineárne valce).

Ako funguje lineárny motor?

Princíp fungovania lineárnych motorov je možné odvodiť z princípu rotačných motorov. . Na rozdiel od rotačných pohonov je pri lineárnom motore často uvádzaná do pohybu aktívna, napájaná časť, zatiaľ čo elektricky pasívna časť je v pokoji. „Elektricky pasívny“ v tomto prípade znamená, že magnetické pole sa spravidla vytvára permanentnými magnetmi, ktoré môžu byť zoradené voľne vedľa seba. Lôžko stroja alebo zariadenia musí absorbovať reakčné sily.

Zatiaľ čo rotačné motory vyžadujú prevodové prvky ako remene, reťaze alebo podobne, aby z rotačného pohybu nepriamo vyrobili posuvný pohyb, lineárne pohyby umožňujú realizovať pohyb a posuv priamo. Preto sú lineárne motory označované tiež ako priame pohony. .

Lineárne motory môžu dosahovať veľmi vysoké zrýchlenie (až 6 g) a rýchlosti posuvu až 13 m/s (48 km/h). Preto sa veľmi dobre hodia na použitie v obrábacích strojoch, polohovacích a manipulačných systémoch a v obrábacích centrách.

Lineárne servomotory SEW-EURODRIVE

Vďaka takmer neopotrebiteľným a bezúdržbovým synchrónnym lineárnym servomotorom SL2 ponúka spoločnosť SEW-EURODRIVE kvalitné riešenie pohonu. Priame pohony s konvekčným chladením alebo externým vetraním sú vhodné najmä pre úlohy typu manipulácie, „zodvihnúť a uložiť“ a súbežné spracovanie. U nás máte k dispozícii prvotriedne lineárne motory, ktoré sa ideálne hodia k vašim aplikáciám.

Čo sú lineárne valce?

Lineárne alebo elektromagnetické valce sú elektromagnetické nastavovacie prvky,ktoré dokážu lineárne vysunúť a opäť zasunúť tyč. Elektromagnetické valce sú navyše výkonnou alternatívou k pneumatickým alebo hydraulickým valcom.

Pri elektromagnetických valcoch slúži ako pohon elektromotor. Často ide pritom o servomotor.. V niektorých prípadoch je motor prepojený s prevodovkou, motor ale väčšinou pohyb vytvára priamo cez závitové vreteno. Prostredníctvom chodu vľavo/vpravo je možné vreteno zasúvať a vysúvať. Obmedzenie pohybu je realizované samotnou aplikáciou a niekedy aj koncovým vypínačom. Elektromagnetické valce je možné použiť pre posuv, prípadne tlačenie.

V porovnaní s hydraulickými alebo pneumatickými valcami prebieha inštalácia elektromagnetických valcov veľmi jednoducho, pretože sa iba privedie elektrické napájanie – nie sú potrebné drahé generátory tlaku. Elektromagnetické valce sú navyše väčšinou kompaktnejšie než oba ostatné varianty a ich zabudovanie je preto menej zložité. Okrem toho pri použití elektromagnetických valcov väčšinou profitujete z nižších nákladov, pretože nie je potrebná celá vysokotlaková časť zariadenia (energia, úprava, hadica atď.). Zatiaľ čo hydraulické a pneumatické valce vyžadujú tlak na udržanie polohy aj v pokoji, sú elektromagnetické valce vďaka stúpaniu závitov vretena samosvorné. Umožňuje im to zachovať si definovanú polohu. Kompaktnosť sa dosahuje týmto spôsobom:

  • vďaka krátkemu vretenu v súosovom vyhotovení
  • vďaka zlúčeniu motora (a prevodovky)
  • alebo vďaka vyhotoveniu so súbežnými osami, pri ktorom je motor zabudovaný nad poháňanou závitovkou (a príp. je zapojený cez prevodovku).

Elektromagnetické valce SEW-EURODRIVE

Spoločnosť SEW-EURODRIVE vám ponúka elektromagnetické valce konštrukčného radu CMS mazané tukom a v olejovom kúpeli.. . Patentované mazanie v olejovom kúpeli má tú výhodu, že ide o mazanie na celú dobu životnosti. Premazávanie závitového vretena preto nie je nutné.

Prejsť na kontaktný formulár

Sme tu pre vás!

Máte konkrétnu otázku a chceli by ste od nás poradiť? Zašlite nám správu so svojimi otázkami.

Kontaktujte nás

Poslední návštěva