Servomotory

Máme pripravenú stavebnicu motorov aj pre dynamické a precízne servoaplikácie. Vyberte si z troch synchrónnych a jedného asynchrónneho konštrukčného radu svoj optimálny servomotor: kompaktný, výkonný a s nízkou zotrvačnosťou. Veľký počet konštrukčných veľkostí a dĺžok zaisťuje širokú oblasť použitia a spoľahlivo zaisťuje krútiace momenty v pokoji.

Čo sú servomotory?

Servomotor je motor, ktorý umožňuje riadiť presnú polohu hriadeľa motora a otáčky, prípadne zrýchlenie. Pritom sa používajú príslušné snímače a regulačné obvody. V minulosti sa servomotory používali ako pomocné pohony, ktoré boli konštruované na použitie v obrábacích strojoch. Mimochodom servomotor vďačí za svoj názov latinskému slovu „servus“, čo v slovenčine znamená „služobník“. Servomotory obsahujú buď asynchrónny motor, synchrónny motor alebo jednosmerný motor. Rozdiel medzi motormi teda nespočíva v samotnom princípe pohonu, ale výhradne v možnosti ich regulácie.

Aké servomotory existujú?

Servomotory je možné rozdeliť na synchrónne a asynchrónne servomotory . Pritom však vždy ide o pohon, ktorý rieši reguláciu polohy, rýchlosti alebo momentu – alebo v ich kombinácie. Dôležité sú veľmi vysoké požiadavky na dynamiku, regulačné rozsahy, prípadne presnosť pohybu. Servomotory sa väčšinou používajú v spojení s riešeniami v oblasti automatizácie a riadenia,napríklad pri baliacich strojoch.

Naša ponuka: Synchrónne a asynchrónne servomotory

Asynchrónne servomotory

Asynchrónne servomotory sú vhodné na použitie v aplikáciách, keď je potrebný pohyb s vysokou externou zotrvačnou hmotou v zariadeniach a strojoch a bezpečne zvládanie ich regulácie. Tu spoločnosť SEW-EURODRIVE ponúka v rámci konštrukčného radu motorov DRL.príslušné riešenie pohonu.

Synchrónne servomotory

Synchrónne servomotory sú pohony, u ktorých je rotor prostredníctvom permanentných magnetov synchrónne poháňaný točivým poľom v statore. Synchrónny motor sa otáča synchrónne s otáčkami točivého poľa..

Tento variant pohonu je napájaný frekvenčným meničom, ktorý dodáva príslušný, riadený trojfázový prúd . Spoločnosť SEW-EURODRIVE má v portfóliu rôzne vyhotovenia. Optimalizované servomotory z konštrukčného radu CMP.. je možné v závislosti od aplikácie prispôsobiť veľkej dynamike alebo veľkým záťažiam . Klasické oblasti použitia sú v potravinárskom priemysle, ako aj v stavebnom, automobilovom, obalovom a drevospracujúcom priemysle.

Pri synchrónnych servomotoroch z konštrukčného radu CM..sú v popredí optimálne regulačné vlastnosti, veľkosť krútivého momentu a dynamika. Ideálne oblasti použitia týchto motorov sú v logistike, napríklad ako pohony pre portály X-Y-Z alebo regálové zakladače.

Prejsť na kontaktný formulár

Sme tu pre vás!

Máte konkrétnu otázku a chceli by ste od nás poradiť? Pošlite nám správu so svojimi otázkami.

Kontaktujte nás

Poslední návštěva