Servoprevodovky

Naše servoprevodovky vynikajú dynamikou a presnosťou. Sú robustné a pevné v krute a majú kompaktnú konštrukciu. Ponúkame planétové a kužeľové servoprevodovky s nízkou vôľou, ktoré pokrývajú rozsah krútiacich momentov od 25 Nm do 3 000 Nm a používajú sa aj v komplexných aplikáciách pre riadenie pohybu.

Čo je servoprevodovka?

Čo je servoprevodovka?
Servoprevodovky

Tak ako ostatné prevodovky, aj servoprevodovky slúžia ako meniče krútiaceho momentu a otáčok a sú preto hlavnou súčasťou každého prevodového servomotora. Špecifikum servoprevodovky: Vďaka svojej vysokej tuhosti v krute, pri súčasne veľmi nízkej až konštantnej vôli v krute, zaisťuje veľmi veľké zrýchlenie a veľké krútiace momenty.. Prevádzkovatelia zariadení, ktorých aplikácie si vyžadujú veľkú presnosť polohovania, krátke pracovné takty, presné otáčky, veľké rýchlosti spracovania a maximálnu dynamiku, sa preto bez servoprevodoviek nezaobídu.

Ako servoprevodovky fungujú?

Servoprevodovka znižuje otáčky motora. V závislosti od usporiadania a spôsobu pôsobenia jej ozubenia a prevodových stupňov prenáša silový tok najrôznejším spôsobom. K najdôležitejším parametrom servoprevodovky preto patrí prevodový pomer i: Udáva pomer medzi vstupnými otáčkami (strana motora) a výstupnými otáčkami (strana zariadenia). Spracovanie s nízkou vôľou a optimalizované ozubenie zaisťujú, že servoprevodovky sú schopné absorbovať vyššie radiálne sily než štandardné prevodovky a pri vysokých otáčkach prenášať vysoké momenty zrýchlenia.

Aké typy servoprevodoviek existujú?

V priemyselných pohonoch sa používajú predovšetkým servoprevodovky vo forme koaxiálnych prevodoviek/planétových prevodoviek resp. uhlových prevodoviek/kužeľových prevodoviek. .

  • Planétové servoprevodovky prenášajú krútiaci moment vždy koaxiálne. V ich strede sa nachádza ozubené koleso, ktoré sa otáča súhlasne so smerom otáčania rotora motora. Okolo tohto centrálneho ozubeného kolesa obiehajú tri alebo viac planétových kolies, ktoré prenášajú krútiaci moment na vonkajší ozubený veniec na strane výstupu. Vďaka tomuto typu konštrukcie sa hnací a výstupní hriadeľ otáčajú rovnakým smerom.
  • Na rozdiel od toho ozubenie v kužeľovej servoprevodovke prevádza krútivý moment do pravého uhla. Hnací a výstupný hriadeľ sú navzájom kolmé a smer otáčania je opačný.

Servoprevodovky s nízkou vôľou zo stavebnicového systému

Vynikajúcimi vlastnosťami prevodových servomotorov sú bez pochybyvýkon, dynamika a presnosť. Využite náš stavebnicový systém a presvedčte sa sami o rozmanitých kombináciách prevodovky a motora v segmente servoprevodoviek: Skombinujte napríklad naše planétové servoprevodovky PS.F / PS.C so synchrónnymi servomotormi CMP.., synchrónnymi servomotormi typu DRL.. alebo trojfázovými motormi DR... Alebo sa miesto toho rozhodnite pre variant s našimi kužeľovými servoprevodovkami BS.F.

So spoločnosťou SEW-EURODRIVE zrealizujete ideálny prevodový motor,ktorý bude presne tým pohonom, ktorý potrebujete pre svoju aplikáciu a spĺ%na vaše požiadavky.

  • Planétové servoprevodovky našich konštrukčných radov PS.F.. a PS.C.. spájajú nízku vôľu a vysokú presnosť s vysokým merným výkonom, charakterizované sú veľmi kompaktnou konštrukciou. Tá umožňuje obzvlášť priestorovo úsporné použitie.
  • Na údržbu nenáročné kužeľové servoprevodovky konštrukčného radu BS.F sa vyznačujú predovšetkým svojou dlhou životnosťou a flexibilitou. Ďalšia výhoda: vôľa v krute zostáva konštantná počas celej životnosti prevodovky.
Prejsť na kontaktný formulár

Sme tu pre vás!

Máte konkrétnu otázku a chceli by ste od nás poradiť? Pošlite nám správu so svojimi otázkami.

Kontaktujte nás

Poslední návštěva