Riadiaca technika

Technológia riadenia by mala byť od jedného dodávateľa, aby ste pre efektívnu automatizáciu zaistili trvalú funkčnosť. Zostavíme pre vás optimálne škálovateľný hardvér s ľahko programovateľným softvérom pre riadenie pohybu. Náš univerzálny program riadenia pokrýva rozsiahle pohybové funkcie: od polohovania jednej osi cez kotúčovú vačku až po robotiku.

Čo je riadiaca technika?

Čo je riadiaca technika?
Čo je riadiaca technika?
Čo je riadiaca technika?

Okrem snímačov a akčný členov sú riadiace jednotky ústredným prvkom automatizačnej techniky.. Riadiaca technika, resp. priemyselná riadiaca technika označuje zariadenia, ktoré riadia, regulujú, kontrolujú, zhromažďujú údaje, komunikujú a vykonávajú diagnostiku. V užšom slova zmysle sa v automatizačnej technike výrazom „riadenie“ chápe ovplyvňovanie toku materiálu a energie prostredníctvom regulačného obvodu, v ktorom sa spracováva niekoľko signálov. Výsledkom je riadenie regulačného obvodu, vstupná veličina ovplyvňuje riadenú výstupnú veličinu.

Priemyselná revolúcia v časovej skratke

Významnú úlohu riadiacej techniky pri rozvoji priemyslu objasňuje projekt budúcnosti Priemysel 4.0 pripravený nemeckou spolkovou vládou a nemeckým priemyslom. Uvádzame štyri fázy priemyselnej revolúcie v časovej skratke:

  • Fáza 1 – Začiatok: 1784, použitie mechanických tkáčskych stavov, z ktorých sa najmä pomocou drevených diernych štítkov a neskôr pomocou riadiacich zariadení s obiehajúcimi páskami vyvinuli tkacie stroje.
  • Fáza 2 – Začiatok: 1870, prvé použitie výrobných pásov v USA (jatky v Cincinnati), s využitím elektrických pohonov,ktoré boli zapojené pomocou príslušného stýkačového a reléového ovládania.
  • Fáza 3 – Začiatok: 1969, prvé programovateľné logické automaty od americkej firmy Modicon (typ Modicon 084, vynálezca: Richard E. Morley). Znamenali prielom v priemyselnej elektronike a informačnej technike v smere masového nasadenia riadenia a automatizácie výroby.
  • Fáza 4 – Priemysel 4.0. Začiatok: 2012, vývoj a použitie takzvaných kyberfyzikálnych systémov (CPS) pre globálne prepojené, optimalizované riadenie medzinárodne organizovanej výroby (Internet vecí). Tento postupný prechod z tretej na štvrtú fázu je od roku 2013 každý rok v stále väčšej miere sprístupňovaný širokej verejnosti na hannoverskom veľtrhu.

Aké druhy riadiacich obvodov existujú?

V automatizačnej technike existuje mnoho označení pre riadiace systémy so špeciálnymi funkciami, medzi nimi napríklad:

PLC – programovateľný logický automat

V najjednoduchšom prípade disponuje riadiaca elektronika PLC vstupmi a výstupmi, operačným systémom a rozhraním, prostredníctvom ktorého je možné nahrať používateľský program . Program stanovuje, ako sa majú výstupy spínať v závislosti od vstupov. Pripojenie PLC na stroj alebo zariadenie sa realizuje pomocou integrovaných senzorov a akčných členov.

Za snímače sa považujú tlačidlá, snímač prírastkov, svetelné závory, koncové vypínače atď. Za akčné členy sa používajú napríklad stýkače, elektrické ovládané ventily alebo moduly pre riadenie pohonu (Motion Control, riadenie otáčok s kontrolovaným zrýchlením/spomalením, riadenie krokových motorov). Rôzne ukazovatele alebo vizualizácie zobrazujú stavové informácie.

VPS – pevne zapojená logika

Riadiaca logika (program) sa vytvára spojením relé (kontaktné riadenie). Konštrukcia je založená na relé, ktoré sa spravidla používajú na jednoduché riadiace úlohy.

CNC – Computerized Numerical Control

Ridenie CNC sa používa v obrábacích strojoch (sústruhy, vŕtačky a frézy). Obrobok je reprezentovaný dvojkovými číslicovými kódmi, ktoré sú uložené v riadiacej jednotke (preto názov „číslicové riadenie“). Tieto súradnice sú prostredníctvom CNC riadenia, pomocou softvéru, prevádzané na pohyby obrobku.

RC – Robot Control

Tieto riadiace jednotky boli vyvinuté špeciálne pre priemyselné roboty a svojou logickou štruktúrou sa veľmi podobajú na CNC riadiaci systém.

Naša ponuka v oblasti riadiacich obvodov

Spoločnosť SEW-EURODRIVE sa pri riadiacej technike sústreďuje na reguláciu pohonu. V závislosti od aplikácie alebo stroja kombinujeme škálovateľný riadiaci hardvér s ľahko programovateľným softvérom pre riadenie pohybu. Univerzálny riadiaci program pritom pokrýva rozsiahle pohybové funkcie – od jednoduchého polohovania cez elektronické zarážky až po kinematiku robotov.

Prejsť na kontaktný formulár

Sme tu pre vás!

Máte konkrétnu otázku a chceli by ste od nás poradiť? Pošlite nám správu so svojimi otázkami.

Kontaktujte nás

Poslední návštěva