RSS Feed

Šikovné a inteligentné riešenia pre digitalizáciu výroby

11.04.2019

Digitalizácia v priemysle sústavne napreduje. Predstavy spred niekoľkých rokov sú dnes skutočnosťou. Šikovné a inteligentné výrobné procesy účinne fungujú priamo v SEW-Eurodrive už tri roky, teraz sa objavujú v prevádzke aj ako prvé zákaznícke aplikácie – z vízií sa stávajú riešenia!

Visions become solutions
Visions become solutions

Spoločnosť SEW-Eurodrive na tohtoročnom veľtrhu Hannover Messe ponúkla konkrétny príklad, ako sa to môže prejaviť vo výrobe automobilov. Súčasťou Smart výrobného procesu je dodávanie údajov všetkými nainštalovanými komponentami aj zostavami. DriveRadar® ponúka používateľom možnosť inteligentne analyzovať dáta, využívať ich a zvyšovať tým celkovú zúročiteľnosť systému – z vízie sa stáva prax vykazujúca skutočné prínosy aj pridané hodnoty.

Digitálna transformácia a inteligentné prepojenia produkcie a logistiky idú stále vpred. Ako veľmi tento vývoj mení aj výrobu, to demonštroval SEW-Eurodrive 1. – 5. apríla na podujatí Hannover Messe. Z ukážky montáže elektromobilu e.GO bolo jasné, aká flexibilná môže byť automobilová výroba. Fixné úkony sa pri dôslednom uplatnení zásad Priemyslu 4.0 dajú nahradiť mobilnými.

Predmetný model z veľtržného stánku SEW-Eurodrive bol fragmentom automobilky budúcnosti, konkrétne výroby e.GO v Aachene, ktorú bruchsalská firma v rámci filozofie Smart Production spolutvorila prostredníctvom mobilných, inteligentných a zosieťovaných asistentov, ale aj konvenčných jednokoľajových prepravníkov.

Zdvíhacie zariadenia (poháňané valce) mobilných pomocníkov fungujú na báze nových kompaktných pohonov s nízkym napätím DCA od SEW-Eurodrive. V iných sekciách tejto štúdie montážnej linky boli v činnosti nové CM3C-servomotory a vysoko presné planétové servoprevodovky PxG.

Koncept DriveRadar® z produkcie SEW Eurodrive umožňuje aj monitorovanie komponentov, riešení a celého systému počas prevádzky. DriveRadar® od spoločnosti z nemeckého Bruchsalu poskytuje fabrikám generácie Smart inteligentné služby na mieru, ktoré výrazne zvyšujú zúročiteľnosť produktov, riešení a celých systémov v zmysle klasifikácie OEE (Komplexná účinnosť zariadenia).

Smart Factory Office umožňuje zainteresovaným projektovať a vo virtuálnej sfére testovať svoje výrobné postupy. Procesy sa dajú dolaďovať po dosiahnutie optimálnej konfigurácie. Až potom sa údaje prenesú do skutočného sveta, čo redukuje chybovosť a urýchľuje uvádzanie do činnosti.

Pokrok však neviazne ani v oblasti riešení pre vysoké krútiace momenty. V hlavnom stánku Hannover Messe 2019 predstavila spoločnosť SEW Eurodrive najčerstvejšiu vývojovú verziu produktového radu prevodoviek X. Skúsenosti získané z množstva aplikácií sa premietli do konštrukcie pohonov, povrchových úprav či riadenia teploty, takže náš „ixkový“ rad stanovuje nové štandardy.

V exteriérových priestoroch veľtrhu spoločnosť okrem iného prezentovala svoje riešenia pre rotačné pece a miešadlá. V prechode medzi halami 11 a 14 sa zase záujemcovia mohli informovať o riešeniach SEW-Eurodrive v segmente veľkých prevodoviek.

Návštevníci zažili vo veľtržnom stánku SEW-Eurodrive kompletný potenciál modernej pohonnej a automatizačnej techniky a uvedomili si, ako inteligentná interakcia zjednodušuje procesy, zvyšuje efektivitu a zabezpečuje prehľad. Práve preto sú štandardné komponenty a, samozrejme, aj nové riešenia jednoducho a bezproblémovo integrovateľné do koncepcie moderných, inteligentných fabrík typu Smart.