SEW-EURODRIVE Slovensko

Centrála Bratislava

SEW-EURODRIVE SK s.r.o

Priemyselná ulica 6267/7

900 27 Bernolákovo

Tel. +421 2 48 212 800

sew@sew-eurodrive.sk

Fakturačná adresa a sídlo spoločnosti:

SEW-EURODRIVE SK s.r.o.

Priemyselná ulica 6267/7

900 27 Bernolákovo

IČO: 36 252 999

DIČ: 2020192911

Bankové spojenie:

2628760290/1100 (Tatrabanka, a.s.)

IBAN: SK52 1100 0000 0026 2876 0290

SWIFT: TATRSKBX

Společnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 38606/B.

Spoločnosť je súčasťou nadnárodnej skupiny SEW-EURODRIVE:

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Ernst-Blickle-Str. 42

76642 Bruchsal

Nemecko

Obchodné oddelenie

Tel.: +421 2 48 212 801

Region Západ: +421 905 242 194

Region Východ: +421 905 591 092

Region Sever: +421 915 902 734

sew@sew-eurodrive.sk

Servisné oddelenie

SEW-EURODRIVE SK .r.o.

Rybničná 40

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 48 212 802

Hotline: +421 907 739 739

servis@sew-eurodrive.sk

Logistika

Finančné oddelenie