Impresum/Identifikačné údaje

SEW-EURODRIVE SK s.r.o.
Priemyselná ulica 6267/7
900 27 Bernolákovo
Tel.: +421 2 48 212 801
sew@sew-eurodrive.sk


Fakturačná adresa a sídlo spoločnosti:

SEW-EURODRIVE SK s.r.o.
Priemyselná ulica 6267/7

900 27 Bernolákovo

IČO: 36 252 999
DIČ: SK2020192911

    • Bankové spojenie:
      2628760290/1100 (Tatrabanka a.s.)
    • IBAN: SK52 1100 0000 0026 2876 0290; SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 38606/B.

Základné imanie: 783 000,- EUR


Spoločnosť je súčasťou nadnárodnej skupiny SEW-EURODRIVE:


SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Str. 42
76642 Bruchsal
Spolková republika Nemecko