Motor s prevodovkou

Naše stavebnice motorov s prevodovkou sa zameriavajú na rôznorodé možnosti využitia vo vašich aplikáciách. Vyberte si svoj ideálny pohon zo štandardných motorov s prevodovkou, servomotorov s prevodovkou, variátorových motorov s prevodovkou, servomotorov s prevodovkou z nehrdzavejúcej ocele alebo motorov s prevodovkou do výbušného prostredia.

Čo je motor s prevodovkou?

Motor s prevodovkou , motory s prevodovkou
Motor s prevodovkou
Motor s prevodovkou

Motor s prevodovkou je homogénna a kompaktná jednotka, ktorú tvorí motor a prevodovka. V elektrických pohonoch vyrábaných spoločnosťou SEW-EURODRIVE, je pohonným motorom vždy elektromotor. Myšlienka „agregátu motor-prevodovka“ vychádza z patentu konštruktéra a podnikateľa Alberta Obermosera z Bruchsalu z roku 1928: Vynašiel takzvaný „predlohový motor“.

Od tej doby boli motory s prevodovkou neustále zdokonaľované a boli vynájdené nové druhy prevodoviek. Jednosmerné napájanie motora postupne strácalo význam, preto sa dnes prevodovky najčastejšie kombinujú s trojfázovými motormi alebo servomotormi.

Ako funguje motor s prevodovkou ?

Ústredným prvkom motora s prevodovkou je prevodovka so svojimi prevodovými stupňami, dvojicami ozubených kolies. Tie prenášajú výkon motoru zo strany pohonu na výstupnú stranu. Prevodovka tak funguje ako prevodník krútiaceho momentu a otáčok.

Vo väčšine prípadov znižuje prevodovka otáčky a súčasne prenáša výrazne vyššie krútiace momenty, ako by mohol zaistiť vlastný elektromotor. Od typu konštrukcie prevodovky závisí to, či do úvahy prichádza motor s prevodovkou pre ľahké, stredne ťažké alebo ťažké záťaže, pre krátke alebo dlhé doby zapnutia.

Podľa toho, či prevodovka otáčky prichádzajúce z motora (nazývané vstupné otáčky) znižuje alebo zvyšuje, hovoríme o prevode do pomala alebo prevode do rýchla. Parametrom prevodovky je pomer vstupných a výstupných otáčok.

Ďalším dôležitým parametrom motora s prevodovkou je maximálny krútiaci moment na výstupe. Uvádza sa v newtonmetroch (Nm) a je meradlom pre výkon motora s prevodovkou a záťaž, ktorou dokáže hýbať.

Aké typy motorov s prevodovkou existujú?

Pre typ motora s prevodovkou je rozhodujúci smer pôsobenia sily. Podľa tohoto rozlišujeme tri základné konštrukčné typy: prevodovky s paralelnými hriadeľmi, uhlové prevodovky a planétové prevodovky.

Kde sa motory s prevodovkou používajú?

Možnosti použitia motorov s prevodovkou sú veľmi rozmanité. Bez motorov s prevodovkou by sa na celom svete zastavili celé odvetvia ekonomiky. V priemyselnej výrobe poháňajú nespočetné množstvo dopravníkových liniek, zdvíhajú a spúšťajú bremená a presúvajú najrôznejší tovar v najrozličnejších typoch zariadení z bodu A do bodu B.

Vymenujeme aspoň zopár aplikácií:

V automobilovom priemysle motory s prevodovkou nájdeme v celom výrobnom procese od lisovne až po konečnú montáž. A v nápojovom priemysle prepravujú fľaše, nádoby a debny s nápojmi a používajú sa pri stáčaní alebo triedení prázdnych obalov. Celá vnútropodniková logistika výrobných podnikov je odkázaná na pohony, či už ide o uskladnenie, triedenie alebo expedíciu tovaru.

Rovnako na letiskách by to bez motorov s prevodovkou nešlo a cestujúci by vo výdajni batožiny márne čakali na svoju batožinu.

Manipulačné stroje a roboty, pri ktorých záleží na vysokej dynamike a presnosti, by boli bez servomotorov s prevodovkou nemysliteľné.

A na záver, neexistovala by rada jarmočných atrakcií a ten zvláštny pocit v bruchu pri jazde na horskej dráhe by bol zrejme neznámy.

SEW obrázek 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Legenda

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25

Motor s prevodovkou 230 V alebo motor s prevodovkou 400 V?

Čo znamená údaj 230 V/400 V na typovom štítku?

Typový štítok pre čelný motor s prevodovkou SEW-EURODRIVE s rozsahom napätia 220 – 242 V / 380 – 420 V (50 Hz), resp. 254-277 V / 440-480 V (60 Hz)
Typový štítok pre čelný motor s prevodovkou SEW-EURODRIVE
Typový štítok pre čelný motor s prevodovkou SEW-EURODRIVE

Kto hľadá na internete motor s prevodovkou pre špeciálne menovité napätie, môže rýchlo zistiť, že existuje veľmi široká ponuka. Najčastejšie sú hľadané motory s prevodovkou 230 V alebo motory s prevodovkou 400 V.

Spravidla sú pre motor s prevodovkou uvádzané dve napätia, ako napr. „230 V / 400 V“. Menšie napätie 230 V pritom udáva, že jedna vetva zabudovaného motora (jedno vinutie motora) sa smie zaťažiť maximálne napätím 230 V . 400 V zodpovedá maximálnemu napätiu, ktoré smie maximálne prijímať vonkajší vodič motora Všeobecne pritom platí: Pre použitie v sieti 400 V je na prevádzku nutné zapojenie do hviezdy, pre nižšie napätie (230 V) je nutné použiť zapojenie do trojuholníka.

Na typovom štítku, ktorý musí byť na každom prevodovom motore, patrí povolený rozsah napätia k potrebným menovitým údajom. Typové štítky väčšiny motorov s prevodovkou pritom vykazujú mierne širší rozsah napätia: Pretože pre elektrické stroje sú povolené výkyvy napätia v rámci tolerancie podľa normy v rozsahu +/- 5 % .

Prevodové motory zo stavebnicového systému SEW-EURODRIVE

Ako rozmanité sú ich možnosti použitia, tak rozsiahle sú možnosti kombinácií pre naše motory s prevodovkou. Vďaka univerzálnemu stavebnicovému systému vyvinutému spoločnosťou SEW-EURODRIVE môžu naši zákazníci siahnuť po miliónoch variantov a nájdu pre každú požiadavku svoje individuálne riešenie produktu. Cieľom stavebnicového systému je pritom možnosť zostaviť z čo najmenej komponentov podľa možnosti najviac rôznorodých koncových výrobkov.

Prevodové motory SEW-EURODRIVE sa členia do kategórií štandardné motory s prevodovkou, servomotory s prevodovkou, motory s prevodovkou pre elektrické závesné dráhy, variátorové motory, motory s prevodovkou z nehrdzavejúcej ocele a motory s prevodovkou do výbušného prostredia.

Štandardné motory s prevodovkou:

Štandardné motory s prevodovkou
Štandardné motory s prevodovkou

Štandardné motory s prevodovkou presviedčajú svojimi rôznymi typmi konštrukcie, optimálnym odstupňovaním veľkého počtu konštrukčných veľkostí a najrôznejšími vyhotoveniami. To z nich robí nepostrádateľné robustné pohony obzvlášť vo výrobe a v logistike. Podľa odstupňovania prevodových stupňov sú možné vysoké krútiace momenty až 50000 Nm.

Servomotory s prevodovkou:

Prevodové motory

Výkon, dynamika a presnosť. To sú základné rysy servomotorov s prevodovkou. Náš stavebnicový systém je aj tu kľúčom k obrovským možnostiam kombinácií a umožňuje v tomto segmente najrozličnejšie konštelácie prevodovky a motora. Tak je možné pre akúkoľvek požiadavku realizovať dokonale vhodný motor s prevodovkou.

Podľa toho, či naše planétové servoprevodovky PF.. resp. čelné servoprevodovky BF.. spojíte so synchrónnymi servomotormi CMP, asynchrónnymi servomotormi typu DRL.. alebo trojfázovými motormi DR..: Zakaždým vám zvláštna súhra motora a prevodovky poskytne presne taký pohon, ktorý bude perfektne šitý na mieru Vašemu uplatneniu a Vašim požiadavkám.

Aj s našimi štandardnými prevodovkami môžete realizovať rozmanité kombinácie s našimi servomotormi a nastaviť a optimalizovať svoje zariadenie z hľadiska pohonu celkom individuálne.

Variátorové motory:

SEW obrázek

Pre uplatnenia, pri ktorých je nutné plynulo prispôsobiť otáčky pohonu, sa na scéne objavujú naše mechanické variátorové motory . Takéto požiadavky sa objavujú napríklad u jednoduchých dopravníkov alebo miešacích zariadení, ktorých rýchlosť je nutné neustále prispôsobovať rôznym procesným postupom. Prispôsobenie rýchlosti potom prebieha plynule buď ručným kolesom alebo diaľkovo.

Motory s prevodovkou z nehrdzavejúcej ocele:

Motory s prevodovkou z nehrdzavejúcej ocele

Pokiaľ je aplikovaný v hygienických priestoroch náročných na čistenie, musí motor s prevodovkou vydržať používanie chemikálií a vlhkosť. Na tieto účely sú navrhnuté naše motory s prevodovkou z nehrdzavejúcej ocele odolné proti kyselinám a lúhom. Ich povrch optimalizovaný na čistenie a vyhotovenie bez ventilátorov okrem iného zaisťujú, že sa v priehlbniach nemôžu usadzovať nečistoty. Čo sa týka výkonu, nemusíte sa ničoho vzdať. Či už vo vyhotovení ako čelný motor s prevodovkou z nehrdzavejúcej ocele RES.. alebo kužeľový motor s prevodovkou z nehrdzavejúcej ocele KES..: Tieto motory s prevodovkou sú mimoriadne robustné, majú dlhú životnosť, sú nenáročné na údržbu a vďaka kužeľovej prevodovke obzvlášť priestorovo úsporné.

Prevodové motory do výbušného prostredia:

Motory s prevodovkou do výbušného prostredia

Veľký počet našich štandardných motorov a servomotorov s prevodovkou je pri dodržaní miestnych smerníc možné dostať všade na svete ako motory s prevodovkou do výbušného prostredia. Sú to preto výkonné a bezpečné pohony, ktoré vám potrebný vysoký výkon poskytujú aj v prostredí ohrozenom výbuchom so zmesami vzduchu a plynu alebo vzduchu a prachu.

Prejsť na kontaktný formulár

Sme tu pre vás!

Máte konkrétnu otázku a chceli by ste od nás poradiť? Zašlite nám správu so svojimi otázkami.

Kontaktujte nás
Service

Poslední návštěva