RSS Feed

Frekvenčné meniče

Ako jeden z popredných výrobcov pohonov ponúkame k našim mechanickým komponentom vhodné meniče. Vyvíjame a vyrábame pohonné a frekvenčné meniče na riadenie a reguláciu pohonných mechanizmov v strojoch a zariadeniach. Pre centrálne inštalácie v skrini riadiacej jednotky, prípadne pre montáž na stenu, ako aj pre decentrálne inštalácie.

Čo je frekvenčný menič?

Frekvenčné meniče sú elektronické zariadenia, ktoré umožňujú regulovať otáčky trojfázového motora. Základné vedomosti: Ak sú elektrické stroje alebo trojfázové motory napájané priamo zo siete striedavého napätia, majú k dispozícii iba pevné otáčky – v závislosti od počtu pólov a frekvencie miestnej elektrickej siete. Ak si však aplikácia alebo výrobný proces vyžadujú meniteľné striedavé napätie, teda regulovateľné otáčky, používajú sa frekvenčné meniče. Tie dokážu z konštantného striedavého napätia generovať striedavé napätie s meniteľnou amplitúdou (veľkosť výstupného napätia) a meniteľnou frekvenciou.

Ako funguje frekvenčný menič?

Frekvenčný menič sa zapája pred motor, aby vytváral potrebné meniteľné striedavé napätie. Frekvenciu a veľkosť napätia, s ktorou pracuje motor, tak už neurčuje napájacia sieť, ale túto úlohu preberá frekvenčný menič a reguluje výstupnú frekvenciu a výstupné napätie.

Veľká výhoda frekvenčného meniča? S frekvenčným meničom sa dajú meniť otáčky motora plynule takmer od nuly až po potrebné menovité otáčky, čím získate výrazne širší rozsah otáčok. Krútiaci moment motora pritom zostáva bez zmeny. Prevádzkovatelia zariadení tak môžu prispôsobiť pohon aktuálnym požiadavkám. Frekvenčný menič okrem toho umožňuje priamu zmenu smeru otáčania. K zmene poradia fáz stačí jednoduchý riadiaci príkaz. Trojfázový motor zapojený za meničom sa potom otáča opačným smerom.

Aké druhy meničov existujú?

Poznáme prúdové a napäťovo riadené meniče. Podľa funkcie sa rozlišujú nasledovne:

  • Prúdovo riadené frekvenčné meniče udržujú pomer medzi prúdom a frekvenciou (I/f) vždy konštantný a prichádzajú do úvahy pre aplikácie v rozsahu viac megawattov.
  • V rozsahu jednotiek megawattov, resp. kilowattov v súčasnosti sú naproti tomu najmodernejšie napäťovo riadené frekvenčné meniče . Udržujú pomer medzi napätím a frekvenciou neustále konštantný: Ak sa má teda motor, ktorý je dimenzovaný na napätie 230 V a frekvenciu 50 Hz, prevádzkovať na frekvencii 25 Hz, zníži sa na polovicu aj napájacie napätie (115 V).

Jednoducho povedané, v napäťovo riadenom frekvenčnom meniči sa deje nasledovné: Usmerňovač premieňa striedavé napätie dodávané zo siete na jednosmerné napätie. Vnútorné obvody meniča potom toto jednosmerné napätie vyhladia a stabilizujú. Následne výstupné obvody meniča na strane motora generujú striedavé napätie s výstupnou frekvenciou určenou aplikáciou. Prostredníctvom výsledného pomeru napätia a frekvencie sa potom dosiahnu potrebné otáčky motora. Riadenie, resp. výpočet potrebných otáčok preberá integrovaná riadiaca jednotka,ktorá vzájomne koordinuje všetky konštrukčné skupiny.

Kde sa meniče využívajú?

Frekvenčný menič nájdeme v najrôznejších odvetviach a aplikáciách priemyslu. Či už ide o pohony čerpadiel a ventilátorov, obrábacích strojov, dopravných a montážnych pásov, žeriavov alebo manipulačných systémov: Frekvenčné meniče už nie je možné z priemyselnej výroby vynechať. Je to z dôvodu, že prispôsobené alebo plynule nastaviteľné otáčky motorov umožňujú optimalizáciu výrobných procesov – s výhodou navyše, pretože pohony s reguláciou otáčok zaisťujú energeticky úspornú prevádzku. .

Meniče pre akékoľvek zariadenie a stroj

Naše frekvenčné meniče sú, v závislosti od potreby a požiadaviek, k dispozícii v rôznych vyhotoveniach a s mnohými voliteľnými funkciami. Okrem toho je rozhodujúce, či sa má frekvenčný menič umiestniť na stene,na centrálnom a chránenom mieste,v skrini riadiacej jednotky alebo priamo v prevádzke – teda decentrálne. A v závislosti od toho, či ide o jednoduchú alebo náročnú aplikáciu, často sa využívajú jednoduché frekvenčné meniče alebo takzvané aplikačné meniče s vysokým funkčným rozsahom, resp. viacosové servozosilňovače .

Spoločnosť SEW-EURODRIVE bola prvou firmou,ktorá vyvinula pohony s decentrálnym riadení a uviedla na trh príslušné frekvenčné meniče a mechatronické pohony. Vďaka nim prevádzkovatelia zariadení podstatne znižujú náklady na inštaláciu a majú mnoho možností, ako svoje zariadenie koncipovať modulárne, nezávisle od centrálnej riadiacej jednotky. Do nášho portfólia v oblasti meničov patrí okrem iného zariadenie na rekuperáciu energie,ktoré je možné kombinovať s jedným alebo niekoľkými frekvenčnými meničmi a pohonnými meničmi. Okrem toho ponúkame jednoduché spúšťače motora s možnosťou zabudovania do motora s prevodovkou .

Frekvenčné meniče pre inštaláciu do skrine riadiacej jednotky

Frekvenčné meniče pre inštaláciu do skrine riadiacej jednotky
Frekvenčné meniče pre inštaláciu do skrine riadiacej jednotky

Máme pre vás v ponuke rozsiahly program elektroniky pohonov od jednoduchých meničov, cez štandardné meniče alebo aplikačné meniče, až po modulárne servomeniče – pre centrálnu inštaláciu v skrini riadiacej jednotky alebo rozvádzači:

Frekvenčné meniče pre montáž na stenu

SEW obrázek

Ďalšia možnosť ako nainštalovať cenovo výhodnýfrekvenčný menič s centrálnym riadením, je montáž na stenu. Použije sa vždy vtedy, keď sa chceme vyhnúť nákupu drahej riadiacej jednotky. Naše frekvenčné meniče vhodné pre tento spôsob inštalácie sú vyhotovené s príslušným krytím od IP 54 do IP 66 (pre prašné a vlhké prostredie).

Spúšťač motora pre inštaláciu s decentrálnym riadením

Spúšťače motora pre inštaláciu s decentrálnym riadením

Postačuje pre vašu aplikáciu iba funkcia meniča? Alebo chcete jednoducho iba zapínať a vypínať motor, resp. prepínať smer otáčania motora zľava doprava? Aj na to má spoločnosť SEW-EURODRIVE pre vás v programe vhodné výrobky:

Frekvenčné meniče pre inštaláciu s decentrálnym riadením.

Frekvenčné meniče pre inštaláciu s decentrálnym riadením.
Frekvenčné meniče pre inštaláciu s decentrálnym riadením.

Aby ste mohli svoju pohonnú elektroniku umiestniť blízko motora, resp. motora s prevodovkou, máme v ponuke rozsiahle spektrum frekvenčných meničov: od jednoduchého meniča s parametrizovateľným rozbehom pre robustné použitie v jednoduchých aplikáciách, cez štandardný menič s rozšírenými regulačnými funkciami až po voľne programovateľný aplikačný menič pre komplexnú architektúru zariadenia. Pokiaľ chcete navyše realizovať viacosové pohyby s decentrálnym riadením a zariadenie s prepojenými modulmi, potom sú najlepšou voľbou viacosové servozosilňovače. Meniče s decentrálnym riadením v našom portfóliu sú:

Prejsť na kontaktný formulár

Sme tu pre vás!

Máte konkrétnu otázku a chceli by ste od nás poradiť? Zašlite nám správu so svojimi otázkami.

Kontaktujte nás

Poslední návštěva