Elektrická pohonná technika

Ako špecialista na technológie pohonu sme neustále v pohybe. Preto nepracujeme iba na optimalizácii vlastných procesov, ale podporujeme aj vás formou rozsiahlych služieb v rámci kompletného hodnototvorného reťazca – od projekcie a výberu zariadenia až po uvedenie do prevádzky a údržbu.

Čo sú elektrické pohony?

Elektrická pohonná technika
Elektrická pohonná technika
Elektrická pohonná technika

Elektrická pohonná technika cielene premieňa elektrickú energiu dodávanú z elektrickej siete alebo z batérie na mechanickú energiu a výslednú výkon prevádza na pohyb. Veľké množstvo aplikácií, ktoré uľahčujú náš každodenný život – ako výťahy, eskalátory, pohony brán, práčky, miešadlá, holiace strojčeky atď. – bez elektrických pohonov by boli nemysliteľné. Nájdeme ich v rozsahu výkonov od megawattov, napríklad v lokomotívach, až po mikrowatty, napríklad v náramkových hodinkách.

Ani priemyselnú výrobu si už nie je možné predstaviť bez elektrických pohonov.. Predstavujú v nej kľúčovú úlohu pri strojoch a zriadeniach vo výrobných a logistických procesoch. Celkovo sa predpokladá, že elektrické pohony dnes predstavujú prevažnú časť spotreby všetkej elektrickej energie.

Komponenty elektrických pohonov v priemysle

Pre pohon strojov sa používa elektromotor na začiatku elektrických pohonov. Na ceste k moderným zariadeniam a automatizácii sa na scéne postupne objavovali ďalšie komponenty. K motoru pripojená prevodovka preberá funkciu mechanického meniča: V závislosti od potrieb poháňaného stroja alebo zariadenia prevodovka prostredníctvom svojho ozubenia mení konštantné otáčky a krútiaci moment elektromotora na potrebné hodnoty. Používa sa väčšinou trojfázový elektromotor. Pri elektromotoroch s prevodovkou tvoria jeho súčasti, elektromotor a prevodovka, kompaktný celok.

S komplexnosťou zariadení rastú tiež požiadavky na elektrické pohony. Väčšina výrobných procesov si vyžaduje okrem variabilných otáčok aj regulovateľné otáčky. Tu prichádza dodatočne na scénu frekvenčný menič, ktorý – zapojený pred elektromotorom – mení frekvenciu a amplitúdu dodávanú z elektrickej siete tak, že rýchlosť otáčania a smer otáčania sa dajú meniť. Tieto veličiny sa tak stávajú regulovateľnými veličinami,ktorými je možné cielene ovplyvňovať procesy v pracovných strojoch a dopravníkových linkách.

Tým ale nie je portfólio moderných elektrických pohonov ani zďaleka úplné: V súčasnej dobe sú hranice medzi pohonmi a automatizáciou nevýrazné.. Brzdy zaisťujú väčšiu bezpečnosť tým, že zabraňujú pohybu v zariadení, ak je pohon nečinný. Na motore namontované snímače poskytujú neustále informácie o parametroch generovaného pohybu, ako sú otáčky, krútivý moment alebo aktuálna poloha. V závislosti od komplexnosti zariadenia a jeho požiadaviek sú procesy regulované výkonovou elektronikou a riadiacimi obvodmi, vrátane softvéru.

Elektrické pohony v priemysle

Elektrické pohony sú pevnou súčasťou modernej výroby strojov a zariadení a je možné sa s nimi stretnúť napríklad v týchto oblastiach:

  • dopravná technika (pásové dopravníky, transportéry, valcové dopravníky atď.
  • zdvíhacia technika (regálové zakladače, žeriavy, zdvíhacie stoly, zvislé dopravníky atď.)
  • manipulačná technika a roboty
  • plniace linky
  • a mnoho ďalších.

Naša ponuka: Komplexné portfólio elektrických pohonov z jedného zdroja

Prevodovky, motory a meniče

Vďaka nášmu praktickému stavebnicovému systému sú prevodovky, motory a a motory s prevodovkou spoločnosti SEW-EURODRIVE dostupné v mnohých konštrukčných veľkostiach a v miliónoch kombinácií. . Voliteľne sú k dispozícii napríklad aj v skrini z nehrdzavejúcej ocele– alebo v nevýbušnom vyhotovení. . Spoločne s našimi frekvenčnými meničmi v jednoduchých až programovateľných variantoch získate presné riešenie pohonu, ktoré optimálne splní vaše individuálne požiadavky.

Priemyselné prevodovky

Vo veľmi náročných podmienkach ťažkého priemyslu a pri požadovaných krútiacich momentoch až 4000 kNm vykonajú naše silné stroje – takzvané priemyselné prevodovky – celú prácu. Tieto veľké prevodovky sú veľmi robustné a zvládajú ťažké úlohy s maximálnou spoľahlivosťou.

Decentrálne riadené pohony

Decentrálna riadené pohony a mechatronické pohonné systémy nadobúdajú stále väčší význam. Bez ohľadu na to, či svoj frekvenčný menič umiestnite radšej v prevádzke blízko prevodového motora alebo chcete použiť priamo motor s prevodovkou s už integrovaným meničom : U nás máte k dispozícii širokú ponuku variantov.

Servoprevodovky a servomotory

Keď ide o dynamiku, výkon a presnosť, sú prvou voľbou naše veľmi výkonné servoprevodovky a a servomotory . V spojení s príslušnými inteligentnými frekvenčnými meničmi zvládajú tiež komplexné viacosové aplikácie a synchronizované procesy s vysokou efektivitou..

Riadiaca technika

V závislosti od architektúry zariadenia a požiadaviek stroja sa nezaobídete bez prispôsobených riadiacich obvodov. . Preto naše portfólio výrobkov dopĺňajú zariadenia pre priemyselnú komunikáciu a riadiace jednotky, obslužné terminály, softvér a ďalšie príslušenstvo.

Bezpečnostná technika

Ani tému bezpečnostnej techniky si nemožno odmyslieť od moderných elektrických pohonov. Rastúce požiadavky na bezpečnosť osôb a snaha o zvýšenie produktivity predpokladajú zvlášť flexibilné a spoľahlivé riešenia v otázkach bezpečnosti. Preto sa spoľahnite na našu ponuku funkčnej bezpečnosti a zaistite si takto maximálnu prevádzkovú bezpečnosť – vždy podľa aktuálne platných smerníc.

Prejsť na kontaktný formulár

Sme tu pre vás!

Máte konkrétnu otázku a chceli by ste od nás poradiť? Zašlite nám správu so svojimi otázkami.

Kontaktujte nás

Poslední návštěva